Novartis wereldwijd | Novartis Nederland | Contact | Help | Grote lettersNormale letters

 

 
 

Inloggen

Emailadres:
 
Inlogcode:
 

 

Gratis aanmelden
Inlogcode vergeten ?

Novartis en patiënten-organisaties

Bij Novartis vormt maatschappelijk verantwoord ondernemerschap een integraal onderdeel van de werkwijze.

Meer over Novartis en patiëntenorganisaties

PatiëntenPerspectief2021


Goede opzet, variatie en veel ruimte voor vragen

Het initiatief is geweldig

Ik had niet verwacht dat deze informatie zo spannend en relevant kon zijn!

Daar waar additionele, zeer nodige scholing vaak onevenredig op het eigen budget drukt, is dit zeer welkom

Vrijdag, 23 juni 2017, 10:25 uur

Aanmelden

Meldt u nu gratis aan voor de Patient Academy en maak zo gebruik van een veelzijdig aanbod van materialen en verslagen, interactie met Faculty leden en andere activiteiten ter ondersteuning van de leden van patiëntenorganisaties.
Ik meld me aan >

 

 

NIEUWS

PatiëntenPerspectief2021

PatiëntenPerspectief2021, is een initiatief dat is ontstaan vanuit de behoefte van patiëntenorganisaties om vanuit hun expertise en ervaring mee te denken over de wijze waarop het zorgaanbod en –beleid nog beter kan aansluiten op de wensen van patiënten. Zo hopen zij een concrete bijdrage te kunnen leveren aan de ambitie van minister Schippers om patiënten(organisaties) een stem te geven bij de vormgeving van het zorgbeleid. Het sluit aan op het in 2013 aan de Tweede Kamer aangeboden Manifest ‘Een Meedenkende patiënt is een goedkopere patiënt’. Het visiedocument wordt ondersteund door 79 patiëntenorganisaties die in totaal ongeveer 5 miljoen mensen met een aandoening vertegenwoordigen.

PatiëntenPerspectief2021 is opgesteld in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 en de daaropvolgende Kabinetsformatie. Opstellers zijn: Cees Smit (coauteur boek ‘De macht van de patiënt’ (2015)), Guido den Broeder (ME Vereniging Nederland), Johande Graaf (Nederlandse Hypofyse Stichting), Judith van de Meerakker (Stichting Noonan Syndroom), Leo van der Ark (NLNet, Lymfoedeem en Lipoedeem) en Ronald Voorthuis (Hematon).
De Patient Academy heeft dit initiatief gefaciliteerd. Novartis heeft de Patient Academy in 2008 opgericht om patiëntenorganisaties te ondersteunen in hun rol als ‘marktpartij’ in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Dit wordt bereikt door het faciliteren van kennisoverdracht, het vergroten van de eigen competenties, het opdoen van ervaring, het uitwisselen van onderlinge ervaringen van patiëntvertegenwoordigers en discussies met diverse zorgpartijen en de zorgautoriteiten.
Enkele ervaringsdeskundigen en kennisexperts zien toe op de inhoud van het curriculum.

 

 

Doelstelling

Novartis heeft de Patient Academy opgezet met als doel patiëntenorganisaties te ondersteunen in hun rol als marktpartij in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. In de Academy staan kennisoverdracht, het vergroten van de eigen competenties, het opdoen van ervaring en discussie centraal.
De Academy voorziet in een modulair aanbod over relevante thema?s.
Programma aanbod >

Faculty

De Novartis Patient Academy wordt ondersteund door ervaringsdeskundigen en kennisexperts, die toezien op de inhoud van het curriculum en die adviseren in de aanpak en over potentiële sprekers. Als lid van de Patiënt Academy kunt u hen rechtstreeks consulteren.

  • Mr. Dr. M.D.B. Schutjens, juridisch adviseur bij Schutjens ♦ De Bruin, Universitair hoofddocente Farmaceutisch Recht Universiteit Utrecht en toezichthouder in diverse zorginstellingen
  • Drs. C. Kalsbeek, het ondersteuningsburo
  • Drs. M.M.A. Elemans, Consultant Klant en Zorgmarkt, Coöperatie VGZ
  • Dr. C. Smit, Patient advocate